საბარგულის მონტაჟი და შეკეთება

    საბარგული სისტემის შეკეთება

              პროდუქციის დაზიანებისას

            მისი აღდგენის შესაძებლობის

            შემთხვევაში, შევაკეთებთ მას.

            საჭიროების შემთვევაში,

            ჩვენ მოგამარაგებთ საჭირო                            ნაწილებით

 
691470_sized_1800x1200_rev_1.jpg

საბარგო სისტემების, ბოქსების, თხილამურების და ველოსიპედების სამაგრების მონტაჟი.

თქვენი სურვილის მიხედვით:

    

   1) დეტალურად განვმარტავთ         მონტაჟის პროცესს;

                       ან

   2) დაგეხმარებით                               დამონტაჟებაში; 

                       ან

   3) გავაკეთებთ ყველაფერს                 თქვენთვის;

697195_sized_1400x930_rev_1.jpg

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Наши услуги